Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

 

Αγαπητοί γονείς και αγαπημένοι μαθητές,

 

για να λειτουργήσει το Σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου μας θα βοηθήσει, ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, προσφέροντας ολική ποιότητα και ασφάλεια σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνατε λίγο από το χρόνο σας και να διαβάσετε αυτά που αφορούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, ειδικά φέτος λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19. Η ασφαλής λειτουργία των Σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολικών μονάδων.

Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο και οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην σχολική κοινότητα να τηρούμε προσεκτικά.

Το Σχολείο μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς. Ζητάμε και από εσάς να δείξετε κατανόηση και θετική διάθεση απέναντι στη συνολική προσπάθεια να ξεπεραστεί ο κίνδυνος της διασποράς και της εμφάνισης ύποπτου κρούσματος.

Τι δεν ξεχνάμε:

 • την τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών εκπαιδευτικών, όσο είναι εφικτό, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του σχολείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους
 • τη συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών)
 • τη σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές και βοηθητικό προσωπικό
 • τον καλό αερισμό των αιθουσών, την καθαριότητα χώρων και την τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες που χρησιμοποιούνται καθημερινά
 • την αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο άλλων ατόμων όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο
 • την αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, ώστε να έχουμε την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου μας στηρίχθηκε στις κείμενες διατάξεις του Π.Δ.79/2017 και στην τροποποίησή του, η οποία αφορά στην Οργάνωση και Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021.Τα οριζόμενα της παρούσας ισχύουν κατά το μέρος που δεν ρυθμίζουν αντίθετα οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι Υπουργικές Αποφάσεις και εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

Συγκεκριμένα:

 1. Η φοίτηση των μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδό τους.

 

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να κρατάει ο γονέας το παιδί στο σπίτι, εκτός και αν συντρέχει σοβαρός λόγος, για τον οποίο θα πρέπει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Σχολείου.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κλπ.) και για αυτό ενημερώνετε άμεσα τη Δ/νση.

Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος μαθητή ενημερώνεται άμεσα ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και ο ΕΟΔΥ, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα-τον δάσκαλο της τάξης και το  Διευθυντή του Σχολείου και να υπογράψει δήλωση αποχώρησης. Το παιδί παραλαμβάνουν μόνο τα άτομα που θα δηλώσετε ονομαστικώς. Σε περίπτωση που θα παραλάβει το παιδί άτομο που δεν αναφέρεται στη υπεύθυνη δήλωση, οφείλετε να μας ενημερώσετε γραπτώς ή τηλεφωνικώς.

 

 1. Άφιξη στο σχολείο

Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των μαθητών στο χώρο του σχολείου την ώρα που προβλέπεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Στο Δημοτικό Σχολείο οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνει η είσοδος και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Την περίοδο αυτή οι μαθητές θα μεταβαίνουν κατευθείαν στις τάξεις τους και δεν θα πραγματοποιείται η συνηθισμένη ομαδική πρωινή συγκέντρωση για λόγους αποφυγής συνωστισμού. Η προσευχή θα πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από την 08:00 ως 08.15 από τις εισόδους του Σχολείου όπως έχουν χωριστεί με πράξη του συλλόγου διδασκόντων και έχουν αναρτηθεί σχετικές πινακίδες. Η τήρηση του ωραρίου προσέλευσης είναι ανάγκη να εφαρμόζεται σχολαστικά από τους γονείς των μαθητών. Μαθητής ή μαθήτρια που καθυστερεί να προσέλθει στην προαναφερόμενη ώρα, πρέπει να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό ειδάλλως θα προσέλθει στο πρώτο διάλειμμα στις 09:40 ?.

.? Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

 

3.Προσευχή

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

 

 1. Αποχώρηση από το σχολείο

Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων). ( παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109Α)

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο Διευθυντής.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου, που παίρνει κάθε μαθητής από τον δάσκαλό του.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι. Αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει, περιμένουν στο ολοήμερο. Με τη λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα. Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή.

 

Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

 

 • Στο τέλος του 6ωρου στις 13:15 ?από τις εξόδους όπως αυτές έχουν χωριστεί.
 • Με την ολοκλήρωση της 1ης ώρας δηλαδή στις 15.00 ? ή στις 16.00 ?για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.

 

 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα στο ολοήμερο πρόγραμμα.

 

5.Διάλειμμα

 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόστηκαν με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Προβλέπονται διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών και σε ορισμένους ξεχωριστούς χώρους, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τμήμα.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας έχει οριστεί ειδικό πρόγραμμα επιτήρησης των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.

 

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα.

 

6.Διαμόρφωση αιθουσών

 

Λόγω της κατάστασης τα θρανία θα έχουν την ίδια κατεύθυνση και θα είναι αραιωμένα μεταξύ τους. Κάθε μαθητής θα κάθεται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέσης ή η μετακίνηση του καθίσματος, ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή προσωπικών αντικειμένων και σχολικών ειδών (γόμες, μολύβια κλπ), επομένως οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να έχουν τα υλικά αυτά μαζί τους. Επιπροσθέτως, να έχουν πάντα μαζί τους αντισηπτικά μαντιλάκια ή αντισηπτικό για να το χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται επιπλέον των υλικών απολύμανσης που διαθέτει το Σχολείο. Καλό είναι να έχουν καθημερινά μαζί τους το λιγότερο 2 μάσκες σε ειδική θήκη για να μην μολύνονται, όταν τις βγάζουν την ώρα του φαγητού ή κατά τη διάρκεια της άθλησης. Απαγορεύεται να πίνουν νερό απευθείας από την βρύση με το στόμα, αλλά να έχουν πάντα μαζί τους το ατομικό τους παγουράκι.

 

 1. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα

 

 • Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 πραγματοποιούνται τα παρακάτω:
 • Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού
 • Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας
 • Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων)
 • Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας
 • Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ? οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

 

8.Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (κινητών, φωτογραφικών μηχανών)

 

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (κινητών, φωτογραφικών μηχανών, tablet) εντός του σχολικού κτηρίου και κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο από το ΥΠΑΙΘ. Υπεύθυνοι για τη λήψη φωτογραφικού υλικού είναι αρμόδιοι οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων. Η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει συγκατάθεση των γονέων, τηρώντας όλα τα μέτρα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων.

 

10.Συμπεριφορά μαθητών και μαθητριών

 

Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους συμμαθητές τους, να συνεργάζονται μεταξύ τους, να μην τσακώνονται, να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη, να μην ασκούν κανενός είδους βία (σωματική, λεκτική, κοινωνική, ηλεκτρονική) μεταξύ τους και να μην κάνουν ενέργειες με τις οποίες βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα (τρέξιμο στις σκάλες, τρικλοποδιές, απότομο κλείσιμο της πόρτας κ.α.).

Ακόμα πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο και να μην καταστρέφουν τη σχολική περιουσία Το Σχολείο μας οφείλουμε όλοι να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε σαν το σπίτι μας.

 

11.Ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους

 

Η ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών είναι δικαίωμα των γονέων/κηδεμόνων και καθήκον των εκπαιδευτικών. Η ενημέρωση των γονέων/ κηδεμόνων για τη σχολική εργασία, την πρόοδο των μαθητών και για θέματα αγωγής ή ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου πραγματοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ενώ κατά τη διάρκειά της οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν και να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους δασκάλους των τμημάτων. Oι εκ/κοί του Σχολείου μας δέχονται μετά το τέλος των μαθημάτων, στις 13:15 ?-14:00 ? ή κατόπιν συνεννόησης με τον δάσκαλο της τάξης εάν δεν μπορεί ο γονέας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο Διευθυντής του Σχολείου δέχεται καθημερινά 13:15 ?-14:00 ? κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Βεβαιώσεις φοίτησης και σπουδών χορηγούνται κάθε Παρασκευή κατόπιν αίτησης και σε διάστημα εύλογο. Μπορείτε να αποστείλετε και ηλεκτρονικά την αίτησή σας.

 

 1. Προστασία από σεισμό και φυσικές καταστροφές

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων έχουν επικαιροποιήσει το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα» που βρίσκεται στη σχετική σελίδα Ο.Α.Σ.Π. και έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν από τον σεισμό, καθώς και στον προγραμματισμό και υλοποίηση των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σε όλες τις αίθουσες υπάρχουν ενημερωτικές αφίσες.

 

 1. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (διδακτικές επισκέψεις ?εκδρομές ενδοσχολικές εκδηλώσεις)

 

Για όσο επιβάλλει η εξέλιξη της πανδημίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ δεν επιτρέπονται εκπαιδευτικές εκδρομές Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.  Επιλεκτικές επισκέψεις ή περίπατοι μεμονωμένων τμημάτων και με τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας, μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ύστερα από συνεκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Συστήνεται επίσης η αποφυγή διοργάνωσης ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων. Εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται μόνο με την παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις. Στην εποχή της πανδημίας το Σχολείο οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διατηρήσει τον αρχικό του χαρακτήρα.

 

Αγαπητοί γονείς,

Οι συνθήκες είναι δύσκολες για όλους. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι Δάσκαλοι και εσείς οι Γονείς οφείλουμε να σταθούμε «βράχοι» δίπλα στα παιδιά μας και να τα προσφέρουμε καλύτερες εικόνες, καλύτερο μέλλον, ομορφότερη ζωή. Οι μάσκες και τα αντισηπτικά δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο στον αγώνα μας για μια καλύτερη παιδεία. Όλοι κινδυνεύουμε το ίδιο. Αν συνεργαστούμε και κινηθούμε με το ίδιο πνεύμα, το αποτέλεσμα θα είναι σφαιρικά ποιοτικό και εποικοδομητικό. Τα παιδιά μαθαίνουν από εμάς. Είμαστε τα πρότυπά τους. Η αδιαφορία και η άγνοια είναι καταστροφικές συνθήκες για την ομαλή ανάπτυξή τους. Η αδιάκοπη ενασχόλησή τους με τα βιντεοπαιχνίδια, επίσης, δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό στην πνευματική τους καλλιέργεια. Τα παιδιά μάς χρειάζονται στο πλευρό τους… Κάθε χαμόγελο τους είναι πηγή ζωής! Η αγκαλιά τους δύναμη! Και πίσω από την μάσκα δεν τα ξεγελάμε…

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας πάντα με καλή πρόθεση, ενσυναίσθηση και αγάπη για τους μαθητές μας.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2287022197

Ηλεκτρονική Δ/νση: mail@dim-adamant.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου

Με εκτίμηση!

 

O Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας                                         Ο Σύλλογος Διδασκόντων

 

 

«Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά.»

Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων.

 

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος