Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου

Αδάμας, Τ.Κ. 84800 Μήλος

Ν. Κυκλάδων

τηλέφωνο/τηλεομοιότυπο: (+30) 22870- 22197

ηλεκτρονική διεύθυνση: mail at dim-adamant.kyk.sch.gr