Αρχική σελίδα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα πάνε στην Α΄ τάξη το Σεπτέμβριο του 2021, θα γίνονται από 1- 18 Μαρτίου 2022.

Για την προστασία όλων και την τήρηση των αναγκαίων μέτρων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να προσέρχονται στο Σχολείο μας απαραίτητα με τη χρήση μάσκας και μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού στο τηλ. 22870-22197. Ώρες προσέλευσης : Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00΄π.μ -13.00΄μ.μ.

Στην Α΄ τάξη θα εγγραφούν μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού (το πρωτότυπο, όχι φωτοτυπία) ή άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο από παιδίατρο ή γιατρό γενικής ιατρικής ( διατίθεται εκτυπωμένο στο σχολείο )

3) Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας   ή εκκαθαριστικό εφορίας).

4) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

5) Προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

6) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής (το έντυπο δίνεται από το Σχολείο)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση για το Ολοήμερο Πρόγραμμα, για όσους γονείς ενδιαφέρονται (το έντυπο δίνεται από το Σχολείο)
  • Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από το Δήμο Μήλου για όσα παιδιά επιθυμούν να μεταφέρονται από και /ή προς το Σχολείο (ελάχιστη απόσταση 1200 μ)
  • Ιατρική γνωμάτευση, αν το παιδί πάσχει από κάποια ασθένεια
  • Τυχόν διάγνωση από Κ.Ε.Σ.Υ ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
  • Δικαστική απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας, σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ