Διδακτικό προσωπικό 2016-2017

 • Γιάννης Παναγιώτου, διευθυντής, ΠΕ 70
 • Ελένη Τόττα, τμήμα ένταξης, ΠΕ71
 • Δήμητρα Παπαϊωάννου, Α΄ τάξη, ΠΕ 70
 • Ανδριάνα Εικοσιπεντάκη, Β΄ τάξη, ΠΕ 70
 • Παναγιώτα Μηλάτου, Γ΄ τάξη, ΠΕ 70
 • Κώστας Συμεωνίδης, Δ΄ τάξη, ΠΕ70
 • Ειρήνη Αρμένη, Ε΄ τάξη, 1ο τμήμα, ΠΕ 70
 • Αναστασία Τσάμη, Ε΄ τάξη, 2ο τμήμα, ΠΕ 70
 • Αθηνά Σούλη, ΣΤ΄ τάξη, ΠΕ 70
 • Μάγδα Φίλη, καθηγήτρια Εικαστικών, ΠΕ08
 • Βασιλική Καρτσιούκα, καθηγήτρια Αγγλικών, ΠΕ06
 • Χριστίνα Δεληγιώργη, καθηγήτρια Γαλλικών, ΠΕ05
 • Νικόλαος Κεράστας, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ΠΕ11
 • Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα, καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ32
 • Ιωάννα Μπαμπουκλή, καθηγήτρια Πληροφορικής, ΠΕ19