Πρόγραμμα “Οpen Discovery Space”

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας δικτυακής κοινότητας απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων σχολείων από την Ελλάδα τα οποία θα συνεργαστούν εξ αποστάσεως στη δημιουργία ενός δικτυακού δρωμένου με στοιχεία θεάτρου και μουσικής βασισμένου κυρίως στα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας όπως προκύπτει από τον επιταχυντή σωματιδίων του CERN. Οι απομακρυσμένοι μαθητές θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση ενός ολιγόλεπτου -βιντεοσκοπημένου -ή απ’ ευθείας μεταδιδόμενου- δρωμένου ως μέρος σπονδυλωτής παράστασης μαζί με εκπαιδευτικές κοινότητες από όλον τον κόσμο στα πρότυπα της Διεθνούς Όπερας Επιστήμης με χρονικό ορίζοντα σε πρώτη φάση το τέλος της σχολικής χρονιάς 2015-2016 και σε δεύτερη τους πρώτους μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα του 2016.

Η “Παγκόσμια Όπερα Επιστήμης σε πραγματικό χρόνο” είναι μια κοινότητα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο την προσπάθεια δημιουργία της ελληνικής σκηνής στο σπονδυλωτό μουσικό δρώμενο με τίτλο “Σωματίδια Φαντάσματα, Μια Παγκόσμια Όπερα Επιστήμης” με συμμετοχή εκπαιδευτικών κοινοτήτων από ολόκληρη την υφήλιο και ορίζοντα το Φθινόπωρο του 2016.

 

Παραπομπές:

  1. http://opendiscoveryspace.eu/
  2. http://www.scienceview.gr/news/skylight-gr/
  3. http://portal.opendiscoveryspace.eu/el/community/global-science-opera-real-time-835933