“Το σποράκι, πηγή ζωής”

IMG_20150527_083723

Στο πρόγραμμα αυτό ασχοληθήκαμε με τους τρόπους αναπαραγωγής των φυτών, τη διαδικασία συλλογής σπόρων, τη σημασία των ντόπιων σπόρων και της βιοποικιλότητας. Παράλληλα προσπαθήσαμε να αναπαράγουμε κάποια φυτά και καλλιεργήσαμε μερικά λαχανικά στο παρτέρι του Σχολείου μας.