Περσικοί πόλεμοι

Η μάχη του Μαραθώνα

 

Η μάχη των Θερμοπυλών

 

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

 

Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης