Θεοί και Θεές του Ολύμπου

Με χαρτιά και με πινέλα, με γυψόγαζες, μαλλιά

ύφασμα από ρετάλια και μικρούτσικα κουμπιά

με μεγάλη φαντασία και σαφώς πολλή δουλειά

τα τριτάκια παρουσιάζουν απ’ τα χρόνια τα παλιά

τον Θεό και την Θεά τους, που έφτιαξαν μ’ ανεμελιά!