Τοιχογραφίες της εποχής του χαλκού

Μ’ ένα πλοίο απ’ τις Κυκλάδες

φορτωμένο με πινέλα

ταξιδεύω ως την Κρήτη

κι όλο σου φωνάζω “Έλα!”

θα σου φτιάξω τις εικόνες

τις πολύχρωμες εκείνες

που πουλάνε οι εμπόροι

στις πολύχρυσες Μυκήνες!