Ιστορώντας… την Προϊστορία!

Ευχαριστούμε θερμά την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, την αρχαιολόγο κυρία Πέγκυ Πάντου, τον φίλο αρχαιολόγο κύριο Παύλο Κοτρωνάκη και τις υπαλλήλους του Αρχαιολογικού Μουσείου Μήλου και του προϊστορικού οικισμού της Φυλακωπής.